Messages of Dr Masahide Kanayama

Dr.Kanayama's message no.3(December 31)

Dr.Kanayama Vision School(November 3)

Dr.Kanayama's message no.2(May 6)

Dr.Kanayama's message no.1(May 6)